Фрезерні верстати

Фрезерні верстати

Фрезерний верстат: як вибрати

Фрезерний верстат (верстат для фрезерування, фрезерувальний верстат) — це верстат, який дозволяє обробляти заготовки, деталі, елементи з металів, деревини, пластиків і так далі кінцевими, циліндричними, торцевими, пазовими та фасонними фрезами, свердлами, розточувальними різцями, зенкерами, розгортками та різьбонарізними пристосуваннями.

Читати далi
Показано з 1 по 3 з 3 (всього 1 сторінок)

Якщо верстат для фрезерування є обробляючим центром (автоматизований, має ЧПУ) спектр можливостей ще більше розширюється, адже Ви отримуєте можливість додатково виконувати токарну обробку різних елементів.

Обладнавши фрезерувальний верстат з ЧПУ револьверними головками, магазинами інструменту, різними верстатними пристосуваннями і так далі Ви ще більше розширите можливості обладнання, зробите його універсальним та значно скоротите час, необхідний для переналаштування техніки для виконання кардинально різних операцій.

Але як вибрати та купити фрезерний верстат? Про це далі.

купити фрезерний станок

Верстат для фрезерування: компоновка

Залежно від конструкції та виконуваних операцій верстат для фрезерування може бути одного із зазначених далі типів.

Універсальний фрезерний верстат (універсально-фрезерний верстат) обладнаний розташованим горизонтально шпинделем та потрібен для обробки невеликих неважких заготовок при одиничному та серійному виробництві. Універсальний фрезерувальний верстат дає можливість обробляти заготовки кінцевими, циліндричними, кутовими, фасонними, дисковими та торцевими фрезами. Устаткування дозволить обробляти як горизонтальні, так і вертикальні гвинтові та фасонні поверхні, кути, пази. Обробка заготовок, яким потрібен періодичний поділ або гвинтове переміщення, проводиться із застосуванням додаткових особливих пристосувань. Універсальний верстат для фрезерування має станину, на якій розташовані всі основні вузли, всередині станини знаходяться коробка передач та шпиндельний вузол. Оправку з встановленою фрезою підтримує хобот з сережками. Консоль рухається по вертикальних направляючих та несе коробку подач. Салазки з поворотним пристосуванням переміщаються по направляючих консолі в поперечному напрямку та несуть поздовжній стіл. Верстат для фрезерування має стіл, котрий може повертатися навколо вертикальної осі в обидві сторони на кут 45˚. Так, стіл переміщається під різними кутами до осі шпинделя в горизонтальній площині.

купити фрезерний станок

Горизонтальний фрезерний верстат (горизонтально-фрезерний верстат) відрізняється від попереднього відсутністю поворотного механізму. Так, стіл рухається лише перпендикулярно або паралельно осі шпинделя разом з салазками.

купити фрезерний станок

Широкоуніверсальний фрезерний верстат відрізняється від попереднього наявністю додаткової головки шпинделя, яка стоїть на висувному хоботі та яку Ви можете повернути під будь-яким кутом в 2 взаємно перпендикулярних площинах. Ви можете виконувати обробку з використанням одного або двох шпинделів одночасно. Широкоуніверсальний фрезерувальний верстат на поворотній головці може мати фрезерну накладну головку, що служить для обробки заготовок складних форм як методом фрезерування, так і зенкуванням, свердлінням, розточуванням та іншими методами. Широкоуніверсальний верстат для фрезерування може не мати консолі, замість якої стоїть каретка, яка переміщується по вертикальних направляючих. Каретка оснащена горизонтальними направляючими для салазок та Т-подібними пазами, за рахунок яких виконується кріплення столу та різних пристосувань. Широкоуніверсальний фрезерувальний верстат використовується в різних цехах (в тому числі експериментальних) для виготовлення кондукторів, різних інструментів, затискних пристосувань будь-яких типів, прес-форм, штампів і так далі.

купити фрезерний станок

Вертикальний консольний фрезерний верстат (вертикальний консольно-фрезерний верстат) відрізняється від горизонтального вертикально встановленим шпинделем. Шпиндель в ряді моделей може зміщуватися уздовж своєї осі та повертатися навколо горизонтальної осі, що значно розширить можливості обладнання.

купити фрезерний станок

Вертикальний безконсольний фрезерний верстат (вертикальний безконсольно-фрезерувальний верстат) та горизонтальний безконсольний фрезерний верстат (горизонтальний безконсольно-фрезерувальний верстат) потрібні для обробки, відповідно, вертикальних та горизонтальних поверхонь, а також пазів та похилих поверхонь в заготовках великих розмірів. Даний верстат для фрезерування не має консолі, а стіл і салазки рухаються по направляючих станини, яка, в свою чергу, стоїть на фундаменті. Шпиндельна головка одночасно є коробкою передач, рухається по вертикальних направляючих стійки. Також шпиндель та гільза можуть бути зміщені в осьовому напрямку (якщо фреза встановлена точно та має необхідний розмір).

купити фрезерний станок по дереву

Поздовжній фрезерний верстат (поздовжньо-фрезерний верстат) застосовується для обробки заготовок великих розмірів циліндричними, торцевими, кінцевими, фасонними та дисковими фрезами. Поздовжній верстат для фрезерування може бути одностійковим або двостійковим. Двостійковий поздовжній верстат для фрезерування з 4 шпинделями: станина обладнана столом та порталом. Портал складається з балки та 2 стійок, по направляючих яких рухається траверса та 2 поворотні горизонтальні фрезерні головки. Інші 2 фрезерні головки рухаються по направляючих самої траверси. Обробка може виконуватися: при нерухомих головках та рухомому столі, при нерухомому столі та подачі головок або при одночасно рухомих головках та столі.

купити фрезерний станок по дереву

Нижче Ви бачите схеми компоновок, які може мати поздовжній фрезерувальний верстат: а) одностійковий, б) двостійковий з поворотними головками, в) двостійковий з неповоротними головками.

купити фрезерний станок по дереву

Карусельний фрезерний верстат (карусельно-фрезерний верстат) потрібен для обробки заготовок торцевими фрезами при одиничному, великосерійному та масовому виробництві. Карусельний верстат для фрезерування може бути обладнаний 1 або декількома шпинделями. В останньому випадку один з шпинделів обладнаний фрезою для чистової обробки. Переміщення головки шпинделя відбувається по вертикальних направляючих стійки. Карусельний фрезерувальний верстат має особливість: безперервне обертання столу. Так, заготовки послідовно вводяться в зону обробки. Карусельний верстат для фрезерування має стіл, який разом з салазкими може переміщатися поперечно по направляючих станини.

купити фрезерний станок по дереву

Барабанний фрезерний верстат (барабанно-фрезерний верстат) використовується для обробки поверхонь корпусних елементів при великосерійному та масовому виробництві. Заготовки кріплять на барабані, який безперервно обертається. Барабанний фрезерувальний верстат має 4 фрезерні головки (2 верхніх потрібні для грубої обробки, 2 нижні — для тонкої), що стоять на 2 стійках та рухаються по вертикальних направляючих.

купити фрезерний станок по дереву

Копіювальний фрезерний верстат (копіювально-фрезерний верстат) потрібен для обробки заготовок складних форм: прес-форм, штампів, кокілів, лопаток турбін, копірів, некруглих коліс і так далі. Як зрозуміло з назви, копіювальний верстат для фрезерування працює по копіру: копір діє на копіювальний пристрій та викликає необхідний рух фрези щодо оброблюваної заготовки. Копіром може виступати еталонна деталь, шаблон, креслення, модель і так далі, копіювальним пристроєм — щуп, фотоелемент, копіювальний ролик або палець. Копір за допомогою копіювального пристосування впливає на виконавчі механізми (траверси або салазки, стіл та шпиндельний вузол), при цьому як заготовка, так і фреза в відносному переміщенні відтворюють поверхню, яка задана на копірі.

купити фрезерний станок по металу

Є 2 типу копіювального фрезерування — об'ємне та контурне. Якщо копіювальний верстат для фрезерування застосовується для контурного копіювання крива копіра може знаходиться в площині, яка перпендикулярна (стіл з копіром та оброблюваною заготовкою рухається в поперечному та поздовжньому напрямках відповідно до форми кривої копіра) або паралельна (стіл з копіром та заготовкою рухається в поздовжньому напрямку, стеження за зміною кривої виконується за допомогою вертикального руху фрези або столу та копірного пальця) осі фрези. Якщо копіювальний фрезерувальний верстат застосовується для об'ємного копіювання просторово-складна поверхня деталі послідовно обробляється фрезою: декількома паралельними робочими ходами столу (рядками). Так, при кожному ході фактично проводиться контурне копіювання. В кінці проходу виконується зсув фрези щодо деталі в напрямку, який перпендикулярний рядку та на величину поперечної подачі. Потім починається наступний робочий хід і так далі.

Копіювальний верстат для фрезерування може використовувати в роботі схему стеження простого дії або схему стеження зі зворотним зв'язком. У першому випадку копіювальний щуп та фреза пов'язані між собою — переміщення щупа по копіру безпосередньо передається на фрезу. У другому випадку при відхиленні копіювального щупа створюється неузгодженість в його положенні щодо положення фрези. Результат неузгодженості обробляє стежуча система, якою обладнаний фрезерувальний верстат, видаючи потім сигнал виконавчому механізму (фрезі або столу). Далі виконавчий механізм виконує коригування траєкторії свого переміщення.

купити фрезерний станок по металу

Копіювальний фрезерувальний верстат може мати такі компонування: з горизонтальним столом та вертикальним шпинделем або з вертикальним столом та горизонтальним шпинделем. Копіювальний верстат для фрезерування з вертикальним шпинделем має поперечні салазки (по їх направляючих поздовжньо рухається стіл зі столом копірів). При цьому шпиндельна головка з копіювальним пристроєм встановлена на стійці. Копіювальними переміщеннями є поздовжній хід столу та поперечний хід салазок. Копіювальний фрезерувальний верстат з горизонтальним шпинделем: стіл з верхньою стійкою для копіра та нижньою для заготовки рухається по горизонтальних направляючих станини, шпиндельна бабка зі стежачим копіювальним пристроєм рухається по траверсі в поперечному напрямку, траверса ж переміщається по вертикальних направляючих передньої стійки.

Копіювальний верстат для фрезерування прямої дії працює так: копіювальний щуп передає переміщення фрезі за допомогою пантографа. Копіювальний фрезерувальний верстат прямої дії використовується для легкого гравіювання та фрезерування. Використовуючи пантограф можна виконувати як копіювання, так і зменшення масштабу заготовки.

купити фрезерний станок по металу

Шпонковий фрезерний верстат (шпонково-фрезерний верстат) потрібен для обробки кінцевими фрезами врізних шпонкових канавок. Є 2 методи прорізання шпонкових канавок: спочатку фреза врізається на максимальну глибину канавки, потім рухається поздовжньо або фреза відразу починає виконувати зворотно-поступальні переміщення уздовж канавки, після кожного проходу врізаючись на певну глибину. Вертикальний шпонковий верстат для фрезерування обладнаний основою зі стійкою, по вертикальних направляючих якої рухається консоль. Стіл переміщується по направляючих консолі тільки поперечно. Зверху стійки стоїть головка з поздовжніми направляючими, по яких зворотно-поступально переміщається шпиндельна каретка. Шпиндельний вузол каретки рухається вертикально та в кінці кожного ходу поглиблюється на певну глибину.

купити фрезерний станок по металу

Центрувальний фрезерний верстат (центрувально-фрезерний верстат) служить для двостороннього фрезерування та зацентрування торців валиків, які далі обробляють з використанням токарного обладнання. 2 каретки знаходяться на поздовжніх направляючих станини, по направляючих станини поперечно рухаються свердлильні та фрезерні головки. Деталь кріпиться в лещатах, які нерухомо закріплені на станині. Деталь обробляється послідовно: спочатку торці, потім їх зацентрування. Центрувальний фрезерний верстат барабанного типу: деталь розміщується в трьохпозиційному барабані, який періодично повертається. Так, Ви можете обробляти обидва торця деталі, створювати центрові отвори та одночасно завантажувати або розвантажувати деталі.

купити фрезерний станок по металу

Вище вказані основні типи, які може мати верстат для фрезерування. Крім них випускається ще багато інших різновидів, наприклад, зубо-фрезерувальний верстат, різьбо-фрезерувальний верстат і так далі.

Дуже популярним сьогодні є фрезерний верстат з ЧПУ. Як основні елементи, так і допоміжні та робочі переміщення механізмів на них такі ж, як і на обладнанні, перерахованому вище. Відмінності ж полягають в конструкції певних механізмів та вузлів, принципі їх роботи та кінематиці. Верстат для фрезерування з ЧПУ працює автоматично за заздалегідь заданою програмою.

купити фрезерний станок

Фрезерувальний верстат: підбір

Перед тим, як вибрати та купити фрезерувальний верстат, неодмінно зверніть увагу на основні характеристики обладнання:

 • положення шпинделя — обертання фрези виконується по горизонталі або вертикалі, також шпиндель може встановлюється під певним кутом до деталі;
 • кількість шпиндельних головок — фрезерувальний верстат може мати 1, 2 та більше шпиндельних валів, може мати додаткову знімну шпиндельну головку;
 • робочий стіл — стіл може рухатися поздовжньо, поздовжньо-поперечно, опускатися або підніматися, повертатися навколо своєї осі;
 • кількість осей (кількість ступенів свободи) — верстат для фрезерування може мати від 2 до 5 ступенів свободи;
 • точність обробки — характеризується як твердістю та міцністю механізмів та вузлів, конструкцією, так і можливістю точного позиціонування заготовки, використанням різних типів вимірювальних приладів та приладів контролю габаритів / положення заготовки;
 • магазин інструменту та кількість позицій в ньому — фрезерувальний верстат нерідко обладнаний магазином інструменту, в якому можуть знаходиться до декількох десятків фрез;
 • тип робіт та необхідним інструмент — використовуючи обладнання для однотипної обробки можна купити верстат для фрезерування з ручною заміною інструменту, якщо обладнання застосовується для різнотипної обробки, краще купити фрезерувальний верстат з напівавтоматичною або автоматичною заміною інструменту;
 • потужність — визначає типи матеріалів обробки, потужний верстат для фрезерування може обробляти загартовані метали з твердістю до 75 HRC, жароміцні та високоміцні сталі, міцні композити, титанові сплави і так далі;
 • частота обертання шпинделя — визначає типи матеріалів обробки та якість обробки, високе значення даного параметра особливо важливо, якщо фрезерувальний верстат буде обробляти латунь, дюралюміній, цинковмісні сплави та інші подібні матеріали;
 • габарити робочої зони — визначаються розмірами оброблюваних заготовок;
 • метод керування — верстат для фрезерування з ЧПУ може керуватися декількома методами: підключеним до обладнання ПК з відповідним ПО або за допомогою стійки (автономного блоку керування з пультом та дисплеєм), професійний фрезерувальний верстат керується стійкою.